Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

CELE POLSKIEGO TOWARZYSTWA EKONOMICZNEGO: 1 ) KRZEWIENIE MYŚLI EKONOMICZNEJ ORAZ WSPÓŁTWORZENIE WARUNKÓW ROZWOJU NAUK EKONOMICZNYCH I PREZENTOWANIE ICH DOROBKU, 2 \) PODNOSZENIE KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH EKONOMISTÓW, 3 ) KSZTAŁCENIE USTAWICZNE NAUCZYCIELI PRZEDMIOTÓW EKONOMICZNYCH, 4 ) INSPIROWANIE ORAZ WSPIERANIE DZIAŁAŃ ZMIERZAJĄCYCH DO ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO KRAJU, 5 \) UPOWSZECHNIANIE WIEDZY EKONOMICZNEJ I SZERZENIE KULTURY EKONOMICZNEJ W SPOŁECZEŃSTWIE, 6 \) OCHRONA INTERESÓW ZAWODOWYCH EKONOMISTÓW, 7 ) INTEGROWANIE ŚRODOWISKA EKONOMISTÓW REPREZENTUJĄCYCH ZARÓWNO NAUKĘ, JAK I DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ.

Dane naszego OPP:

  • KRS: 0000099464
  • www: www.pte.pl
  • e-mail: zk@pte.pl
  • Telefon: 225515401
  • Adres: UL. NOWY ŚWIAT 49, 00-042 WARSZAWA