Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

a\)pomoc chorym, pokrzywdzonym, porzuconym lub bezdomnym zwierzętom, w tym wolno żyjącym kotom, b)ograniczanie populacji bezdomnych zwierząt domowych, w tym wolno żyjących kotów, c)dokarmianie bezdomnych zwierząt, w tym wolno żyjących kotów, d\)podejmowanie i wspieranie wszelkich inicjatyw, których celem jest walka z bezdomnością i okrucieństwem wobec zwierząt, e\)podejmowanie i wspieranie wszelkich inicjatyw, których celem jest propagowanie idei humanitarnego traktowania zwierząt oraz pomocy zwierzętom i właściwej opieki nad nimi, f)ochrona środowiska i ochrona zwierząt.

Dane naszego OPP: