Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Głównym przedmiotem działalności klubu jest prowadzenie zajęć karate kyokushin dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych. Klub prowadzi cztery sekcje dla dzieci i młodzieży. Treningi odbywają się z podziałem na kategorię wiekowe oraz umiejętności ćwiczących. Prowadzone są również zajęcia dla dorosłych, również z podziałem na grupy, jednak w tym przypadku ze względu na stopień zaawansowania. Klub propaguję aktywizację osób aktywnych zawodowo, posiadających rodziny, organizując treningi dla rodziców dzieci ćwiczących w klubie. Istnieje również grupa dorosłych średniozaawansowanych oraz zaawansowanych. Została wyselekcjonowana również grupa zawodnicza. Poznański Klub Karate Kyokushin organizuję dwa razy w roku zawody, w których uczestniczą członkowie klubo oraz inne kluby z całej Polski. Raz w roku Poznański Klub Karate Kyokushin organizuję obóz letni dla dzieci i młodzieży. Obóz jest prowadzony przez kadrę instruktorską i ma na celu zachęcić uczestników do aktywnego, ale bezpiecznego spędzania wakacji oraz przygotować na następnego sezonu treningowego. Klub organizuję również wyjazdy na zawody regionalne,krajowe i międzynarodowe.

Dane naszego OPP: