Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1 . pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej spowodowanej wystąpieniem choroby psychicznej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób; 2 . ochrona i promocja zdrowia 043e w szczególności zdrowia psychicznego; 3 . rehabilitacja osób niepełnosprawnych z powodu choroby psychicznej; 4 . aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy w szczególności z powodu występujących zaburzeń psychicznych; 5 . upowszechnianie kultury fizycznej , sportu i rekreacji młodzieży i osób dorosłych z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin i opiekunów; 6 . upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich osób chorujących psychicznie; 7 . działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami w szczególności w zakresie ochrony zdrowia psychicznego; 8 . promocja i wspieranie wolontariatu; 9 . upowszechnianie kultury i sztuki wśród młodzieży i osób dorosłych w szczególności wśród osób chorujących psychicznie.

Dane naszego OPP: