Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1 . Celami Fundacji jest realizacja zadań w zakresie: a- pomocy społecznej, w tym szczególnie pomocy opiekuńczo- wychowawczej dla sierot naturalnych i sierot społecznych oraz ich rodzin, znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej i wyrównywanie ich szans, b- działalności charytatywnej, c- edukacji, oświaty i wychowania, d/ promocji i organizacji wolontariatu, e- krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży.

Dane naszego OPP: