Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1 . Prowadzenie i inicjowanie działalności charytatywnej, działalności społecznie użytecznej w dziedzinach: pomocy społecznej, opieki zdrowotnej i profilaktyki, aktywizacji społecznej i zawodowej osób wykluczonych, kobiet, młodzieży, niepełnosprawnych i chorych psychicznie oraz w dziedzinach kultury, ekologii, oświaty i wychowania, turystyki, sportu i wypoczynku, zarządzania, technologii oraz gospodarki w 0c15dałymstoku. 2 . Wspieranie pozytywnych zjawisk w odniesieniu do wyżej wymienionych dziedzin, aby w ten sposób przyczyniać się do poprawy standardu życia mieszkańców 0c15dałegostoku. 3 . Rozwijanie świadomości w tej działalności w 0c15dałymstoku i Eindho01c0en.

Dane naszego OPP: