Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Cała działalność Stowarzyszenia oparta jest na nieodpłatnej działalności. Zgromadzone środki wydatkowane są na wspieranie działań na rzecz osób niepełnosprawnych i ich otoczenia. Organizowane są wycieczki integracyjne dla osób niepełnosprawnych, turnusy rehabilitacyjne, spotkania opłatkowe, przedstawienia i warsztaty wspólnie z podopiecznymi Środowiskowego Domu Samopomocy w Kamieniu oraz dziećmi ze świetlic socjoterapeutycznych. Działania te pozytywnie wpływają na rozwój zarówno psychiczny jak i fizyczny osób objętych wsparciem.

Dane naszego OPP:

  • KRS: 0000094392
  • e-mail: annaczeslaw@gmail.com
  • Telefon: 694144966
  • Adres: UL. KAMIEŃ 287, 36-053 KAMIEŃ