Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Cała działalność Stowarzyszenia oparta jest na nieodpłatnej działalności. Zgromadzone środki wydatkowane są na wspieranie działań na rzecz osób niepełnosprawnych i ich otoczenia. Organizowane są wycieczki integracyjne dla osób niepełnosprawnych, turnusy rehabilitacyjne, spotkania opłatkowe, przedstawienia i warsztaty wspólnie z podopiecznymi Środowiskowego Domu Samopomocy w Kamieniu oraz dziećmi ze świetlic socjoterapeutycznych. Działania te pozytywnie wpływają na rozwój zarówno psychiczny jak i fizyczny osób objętych wsparciem.

Dane naszego OPP: