Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1 . Współorganizacja miejskich i powiatowych zawodów sportowych, 2 . Szkolenie zawodników różnych kategorii wiekowych i wspieranie startu reprezentacji miasta w lokalnym i ponadlokalnym współzawodnictwie sportowym, 3 . Organizacja krajowych i międzynarodowych imprez sportowych, 4 . Organizację imprez i wydarzeń o charakterze promocyjnym, promujących Miasto Augustów- VI PÓŁMARATON AUGUSTOWSKI, 5 . Organizacja wojewódzkich projektów promujących kulturę fizyczną oraz sport w środowisku akademickim, wiejskim, osób niepełnosprawnych, sportu masowego – VI PÓŁMARATON AUGUSTOWSKI MISTRZOSTWA WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO - Urząd Marszałkowski

Dane naszego OPP: