Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

inicjatywa Twoje Dziecko Wielka Sprawa w okresie sprawozdawczym kontynuowane były działania w ramach inicjatywy Twoje Dziecko Wielka Sprawa. Początek akcji miał miejsce na przełomie stycznia i lutego 2015 roku. Przeszkoleni wolontariusze głosili wtedy prelekcję w parafiach, później odbyła się konferencja pod tym samym tytułem. W ramach inicjatywy TDWS odbyły się spotkania w około 130 parafiach dekanatów poznańskich, podpoznańskich i leszczyńskich, miało też miejsce kilka spotkań w szkołach i innych miejscach przy okazji różnych inicjatyw, na które byliśmy zapraszani. Broszura wydana w ramach TDWS rozeszła się w tysiącach egzemplarzy. Istotnym efektem inicjatywy była decyzja Komisji Duszpasterstwa Episkopatu Polski o włączeniu TDWS do programu duszpasterskiego Kościoła w Polsce na lata 2016-2017 jako propozycję projektu duszpasterskiego.

Dane naszego OPP: