Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Animowanie działań oraz wspieranie inicjatyw z zakresu edukacji w rozumieniu idei Towarzystwa, a w szczególności: - dążenie do urzeczywistnienia ideału własnej osoby poprzez samowychowanie i samoedukację, - dążenie do dostosowania programów, metod i organizacji edukacji do warunków środowiskowych i możliwości psychofizycznych osób uczących się, - dążenie do rozwoju człowieka zgodnie z jego indywidualnymi zainteresowaniami.

Dane naszego OPP: