Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Rozwijanie oświaty, kultury fizycznej, rekreacji oraz ochrony środowiska przez turystykę i krajoznawstwo oraz inne cele PTTK określone w paragrafie 7 i 8 Statutu PTTK: 1 . Stwarzanie możliwości korzystania z imprez turystycznych, rekreacyjnych i krajoznawczych 2 . Propagowanie krajoznawstwa. 3 . Popularyzacja walorów rekreacji ruchowej. 4 . Upowszechnianie dorobku intelektualnego PTTK. 5 . Działania na rzecz racjonalnego korzystania z zasobów przyrody i dziedzictwa kulturalnego oraz krzewienia idei zachowania tych wartości dla przyszłych pokoleń.

Dane naszego OPP: