Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Celami PTBN są: a. Rozwój nauki i inżynierii bezpieczeństwa oraz niezawodności. b. Integracja osób i zespołów zajmujących się bezpieczeństwem oraz niezawodnością na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. c. Wspieranie wszelkich, zgodnych z prawem, działań praktycznych na rzecz świadomego i racjonalnego kształtowania poziomu bezpieczeństwa oraz niezawodności w odniesieniu do zagrożeń stwarzanych przez wytwory techniki i naturę, w tym szczególnie działań podejmowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. d. Występowanie do odpowiednich organów państwowych i samorządowych z inicjatywami na rzecz prawidłowego kształtowania poziomu bezpieczeństwa oraz niezawodności, a w tym inicjatywami natury legislacyjnej. e. Upowszechnianie wiedzy ogólnej, technicznej i z zakresu zarządzania bezpieczeństwem oraz niezawodnością w społeczeństwie polskim oraz w odpowiednich środowiskach opiniotwórczych.

Dane naszego OPP: