Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

CELEM STATUTOWYM STOWARZYSZENIA JEST POMOC DZIECIOM ZNAJDUJĄCYM SIĘ POD OPIEKĄ KLINIKI, W SZCZEGÓLNOŚCI: 1) ROZWÓJ KLINIKI I WSPIERANIE DZIAŁANIA W TYM CELU, 2) WPŁYWANIE NA POPRAWĘ JAKOŚCI USŁUG,
3) DBANIE O ETYKĘ ZAWODOWĄ,
4) NAWIĄZYWANIE KONTAKTÓW I WSPÓŁPRACY Z PLACÓWKAMI KRAJOWYMI I ZAGRANICZNYMI,
5) WSPIERANIE DZIAŁALNOŚCI NAUKOWEJ I DYDAKTYCZNEJ PRACOWNIKÓW KLINIKI I CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA,
6) PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI NAUKOWEJ I BADAWCZEJ,
7) WDRAŻANIE NOWYCH METOD TERAPII I DYDAKTYKI,
8) POPRAWA JAKOŚCI ŻYCIA CHORYCH,
9) POPRAWA WARUNKÓW PRACY,
10) PODWYŻSZANIE KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA I WSPÓŁPRACOWNIKÓW
11) UDZIAŁ W ROZBUDOWIE KLINIKI GASTROENTEROLOGII, HEPATOLOGII I ZABURZEŃ ODŻYWIANIA INSTYTUTU POMNIK CENTRUM ZDROWIA DZIECKA,
12) PROPAGOWANIE WIEDZY DOTYCZĄCEJ ISTOTY SCHORZEŃ I METOD ICH LECZENIA,
13) ZWIĘKSZENIE ŚWIADOMOŚCI I TOLERANCJI SPOŁECZNEJ DOTYCZĄCEJ CHORYCH,
14) WSPOMAGANIE FINANSOWE LECZENIA PACJENTÓW W KRAJU I ZAGRANICĄ.

Dane naszego OPP: