Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1 ) Kształtowanie osobowości członków, by byli dobrymi chrześcijanami, solidnymi fachowcami w każdej dziedzinie i profesji przez siebie wykonywanej 2 )Dopomaganie do wypełniania aktualnych, pilnych zadań kościoła katolickiego 3 ) Rozwijanie ducha braterstwa między wszystkimi ludźmi i narodami 4 ) uczestniczenie w miarę swoich możliwości w rozwiązywaniu najpilniejszych problemów społecznych 5 ) Rozbudzanie i wspomaganie inicjatyw członków stowarzyszenia na rzecz przekształceń własnościowych i strukturalnych 6 ) działania na rzecz osób niepełnosprawnych

Dane naszego OPP:

  • KRS: 0000084670
  • e-mail: grandys@wp.pl
  • Telefon: 606194468
  • Adres: UL. PIĘKNA 2, 32-005 NIEPOŁOMICE