Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Działalności Fundacji w 2016 roku obejmuje następujące zadania - realizacja programu zdrowotnego we współpracy partnerskiej lokalnie w dziedzinie zdrowia publicznego, w tym dla różnych grup społecznie w postaci warsztatów, akcji informacyjno-edukacyjnej i programu zdrowotnego - przygotowania do realizacji programu w formie szkoleń i doradztwa dla młodzieży we współpracy z wieloma partnerami mającego na celu rozwój edukacji - promocję wolontariatu w środowisku lokalnym jako najlepszej formy działań w środowisku lokalnym - kontynuacje wsparcia dla podopiecznego z lat poprzednich • Przygotowanie i realizacja wsparcia finansowego podopiecznego fundacji poprzez przekazanie w całości środków z 1 % OPP \(ze wskazaniem na dofinansowanie chorego dziecka\) wsparcie fundatorek w elementach administracyjnych i koordynacji. Wpłaty z 1 % OPP przekazane z Fundacji: 11553,00 zł -rok poprzedni i rok bieżący- - Powyższe działania statutowe w ramach nieodpłatnej działalności statutowej - Środki z 1% OPP w całości przekazaliśmy na realizację tego działania.

Dane naszego OPP: