Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Cele statutowe organizacji: 1 . wszechstronny i możliwie najpełniejszy rozwój członków i uczestników Stowarzyszenia; 2 . wychowanie dzieci i młodzieży do odpowiedzialności oraz osiągnięcia dojrzałości chrześcijańskiej; 3 . budowanie wśród dzieci i młodzieży autorytetu rodziców i wychowawców, kształtowanie postaw zaufania i szacunku; 4 . wspomaganie rodzin w zadaniach wychowawczych oraz w ich samorealizacji; 5 . praca z osobami niepełnosprawnymi oraz rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających osobom niepełnosprawnym; 6 . działalność dobroczynna na rzecz dzieci i młodzieży z rodzin ubogich i patologicznych; 7 . działalność w zakresie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży; 8 . działalność kulturalna wśród dzieci i młodzieży; 9 . przyczynianie się do rozwoju kultu religijnego wśród dzieci, młodzieży i rodzin.

Dane naszego OPP: