Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

FUNDACJA ORGANIZUJE STYPENDIA DLA WYRÓŻNIAJĄCEJ SIĘ I ZDOLNEJ MŁODZIEŻY, POLEGAJĄCEJ NA DOPŁATACH DO CZYNSZU W INTERNATACH, BURSACH, TAKŻE DOPŁATY DO POSIŁKÓW. ORGANIZUJE TAKŻE POMOC SOCJALNĄ POLEGAJĄCĄ NA WSPIERANIU POPRZEZ ORGANIZOWANIE WSPARCIA DLA RODZIN O NISKIM STATUSIE MATERIALNYM.ORGANIZO WANIE FESTYNÓW I SPARTAKIAD SPAbRTOWYCH, MAJĄCYCH NA NA CELU ROZPOWSZECHNIANIE AKTYWNOŚCI SPORTOWEJ MŁODZIEŻY , NAUKA TOLERANCJI, INTEGRACJA ZE ŚRODOWISKIEM SZKOLNYM I ZAMIESZKANIA, ZE SZCZEGÓLNYM NACISKIEM NA DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNE FIZYCZNIE I INTELEKTUALNIE.

Dane naszego OPP: