Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego (PTSR) jest organizacją pożytku publicznego. Naszą misją jest poprawa jakości życia osób ze stwardnieniem rozsianym i ich bliskich oraz zapewnienie dostępu do leczenia i rehabilitacji tak, by nadal mogli być nadal pełnoprawnymi członkami społeczeństwa i prowadzić godne życie. Jak pomagamy? Program Leczenia i Rehabilitacji - umożliwia osobom chorym gromadzenie na subkontach środków pieniężnych na rzecz walki z chorobą. Centrum Informacyjne SM - gdzie można uzyskać informacje o chorobie, leczeniu, i rehabilitacji, uzyskać poradę psychologa, neuropsychologa, pracownika socjalnego, prawnika, skorzystać z konsultacji neurologicznych oraz dostać publikacje książkowe. Ogólnopolska Infolinia SM - Pomagamy w uzyskaniu dostępu do leczenia, informujemy o prawach przysługujących choremu i jego rodzinie, żadnego pytania nie pozostawiamy bez odpowiedzi. Zapraszamy! 22 127 48 50 lub 801 313 333 od poniedziałku do piątku w godzinach 9-17

Dane naszego OPP: