Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Organizacja imprez , dodatkowych zajęć , wycieczek dla wychowanków w celu poprawienia skuteczności rehabilitacji i rozwoju zainteresowań dzieci i młodzieży niepełnosprawnej ze Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego,prace remontowe w celu dostosowania bazy do realizacji zajęć praktycznych dla uczniów niepełnosprawnych . Poszerzanie zakresu podstawowych form pomocy osobom niepełnosprawnym o oddziaływania rehabilitacyjno - rewalidacyjne typu basen ,zajęcia teatralne i muzyczne a także poprzez inne formy pomocy zwiększano szanse dzieci i młodzieży niepełnosprawnej na normalne ich funkcjonowanie w życiu społecznym w trakcie i po zakończeniu edukacji w Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym w Długopolu Zdroju. Poprawienie bazy Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Długopolu Zdroju.

Dane naszego OPP: