Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1 . TWORZENIE PROGRAMÓW, RUCHÓW I INSTYTUCJI POMOCY WZAJEMNEJ DLA TYCH, KTÓRZY NIE ZNAJDUJĄ MIEJSCA W SPOŁECZEŃSTWIE, ZNAJDUJA SIĘ W KRAŃCOWYCH SYTUACJACH SOCJALNYCH, SPOŁECZNYCH I ZAWODOWYCH, W SZCZEGÓLNOŚCI POMOCY RODZINOM, DYSKRYMINOWANYM DZIECIOM, KOBIETOM I MĘŻCZYZNOM, OFIAROM PRZEMOCY W RODZINIE, OFIAROM PRZESTĘPSTW POSPOLITYCH W TYM PRZESTĘPSTW KOMUNIKACYJNYCH, NIEPEŁNOSPRAWNYM, 2 . ZAPEWNIENIE SCHRONIENIA, POSIŁKÓW I WSPARCIA POTRZE0c068JĄCYM, 3 . ZAPEWNIENIE KSZTAŁCENIA I SZKOLEŃ TYM, KTÓRZY TEGO POTRZE0c068JĄ, 4 . WSPIERANIE POSZCZEGÓLNYCH WSPÓLNOT MIESZKAŃCÓW DO MOMENTU, W KTÓRYM STAJĄ SIĘ ONE SAMODZIELNE I ZINTEGROWANE SPOŁECZNIE, 5 . AKTYWIZACJA LOKALNEGO RYNKU PRACY I PRZECIWDZIAŁANIE BEZROBOCIU, 6 . POZYSKIWANIE ŚRODKÓW NA REALIZACJĘ CELÓW STATUTOWYCH.

Dane naszego OPP: