Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Celem KOLOT jest realizacja następujących zadań: 1 . Wspieranie rozwoju turystyki. 2 . Integracja społeczności lokalnej głównie: jednostek samorządu lokalnego i branży turystycznej. 3 . Tworzenie i rozwój produktu turystycznego wokół lokalnych atrakcji turystycznych. 4 . Promocja lokalnych produktów i atrakcji turystycznych. 5 . Gromadzenie i aktualizacja informacji o atrakcjach i produktach turystycznych. 6 . Propagowanie i podejmowanie działań na rzecz ekologii i ochrony środowiska. 7 . Koordynacja wszelkich działań proturystycznych. 8 . Doskonalenie kadr, prowadzenie badań marketingowych w zakresie turystyki oraz ich analiza. 9 . Tworzenie lokalnego systemu informacji turystycznej. 10 . Wspieranie inicjatyw klastrowych w branży turystycznej w obszarach: zarządzania, marketingu, kapitału ludzkiego, innowacji, finansów i internacjonalizacji. 11 . Organizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży.

Dane naszego OPP:

  • KRS: 0000079532
  • www: www.kolot.pl
  • e-mail: kolot@op.pl
  • Telefon: 774185218
  • Adres: UL. KATOWICKA 1, 46-200 KLUCZBORK