Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1 ) popularyzowanie ,organizowanie i rozwijanie żeglarstwa we wszystkich jego formach, 2 ) podnoszenie poziomu sportowego żeglarstwa regatowego, 3 ) rozwijanie i upowszechnianie turystyki żeglarskiej, 4 ) prowadzenie działalności wychowawczej oraz rozbudzanie zainteresowania problemami gospodarki morskiej i wodnej, 5 ) umożliwianie szerokim rzeszom społeczeństwa rekreacji na wodzie, 6 ) kształtowanie wzorców społecznych w zakresie racjonalnego i kulturalnego spędzania czasu wolnego, 7 ) działanie na rzecz ochrony środowiska naturalnego, 8 ) wspieranie działań podejmowanych w dziedzinie ochrony środowiska przez instytucje państwowe i samorządowe oraz inne organizacje i instytucje społeczne, 9 ) zrzeszanie stowarzyszeń żeglarskich.

Dane naszego OPP: