Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

A/ Celem Stowarzyszenia jest wyzwalanie i wspieranie inicjatyw inicjatyw społecznych zmierzających do wzbogacania możliwości edukacyjnych dzieci oraz tworzenie warunków ich pełnego rozwoju intelektualnego i fizycznego. B/ Tworzenie pozainstytucjonalnych form pomocy osobom w trudnych sytuacjach życiowych.

Dane naszego OPP: