Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Prowadzenie działalności pożytku publicznego poprzez działalność na rzecz dzieci,młodzieży i dorosłych niepełnosprawnych z dodatkowymi schorzeniami oraz ich rodzin. Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób. Integracja i reintegracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w szczególności działania integracyjne i reintegracyjne na rzecz osób niepełnosprawnych,które podlegają wykluczeniu społecznemu i ze względu na swoją sytuację życiową nie są w stanie uczestniczyć w życiu zawodowym,społecznym i rodzinnym.

Dane naszego OPP: