Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

- poprawę profilaktyki, diagnostyki, leczenia i rehabilitacji chorych, - minimalizowanie stresów i związanych z pobytem w Szpitalu uciążliwości, - poprawę zaopatrzenia oddziału chirurgii ogólnej i onkologicznej w niezbędne leki, sprzęt, - środki czystościowe i środki specjalnej opieki nad chorym, - propagowanie, popularyzowanie i wdrażanie postępowych idei i osiągnięć w zakresie - profilaktyki, leczenia i rehabilitacji chorych, - powołanie do życia poradni konsultacyjnej, mającej na celu zapewnienie prawidłowego - leczenia i rehabilitacji pacjentom w okresie poszpitalnym, - budzenie i pogłębianie wrażliwości społecznej do działania na rzecz ludzi chorych, - rozwijanie działalności popularyzacyjno-propagandowej za pośrednictwem środków masowego przekazu, - ułatwianie pracownikom Oddziału Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej podnoszenia kwalifikacji zawodowych poprzez dofinansowanie szkoleń oraz zakupu czasopism i literatury fachowej,

Dane naszego OPP: