Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1 . popularyzację wiedzy, 2 . szkolenia fachowe i podnoszenie kwalifikacji, 3 . współudział w inicjowaniu działań mających na celu popularyzację komunikacji, 4 . upowszechnienie wiedzy, 5 . ochronę obiektów historycznych, 6 . organizację kursów, wystaw, pokazów, odczytów, dyskusji, sympozjów i seminariów, 7 . współdziałanie z instytucjami i organizacjami zainteresowanymi działalnością Stowarzy- szenia, 8 . opiniowanie projektów w zakresie techniki komunikacyjnej i transportu publicznego, 9 . popieranie i rozwijanie działań związanych z celami Stowarzyszenia, 10 . kultywowanie tradycji, 11 . współpraca z pokrewnymi stowarzyszeniami krajowymi i zagranicznymi, 12 . występowanie z wnioskami i postulatami pod adresem innych stowarzyszeń i instytucji, 13 . współpraca z krajowymi i zagranicznymi przedsiębiorstwami komunikacyjnymi.

Dane naszego OPP: