Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Fundacja Pomocy 0c16fiźniemu "Credo" ma za zadanie w szczególności podejmowanie działań wychowawczych, oświatowych i społecznych zgodnie z nauką Kościoła. Inicjatywa ta może przejawiać się poprzez organizację koloni dla dzieci i młodzieży, organizację półkolonii dla dzieci i młodzieży, wsparcie Kościoła w organizacji czasu wolnego dla dzieci i młodzieży a także pomoc w organizacji korepetycji dla dzieci i młodzieży w roku szkolnym. Kolejnym celem fundacji jest pomoc materialna i niematerialna osobom potrzebującym w tym osobom chorym i niepełnosprawnym. Pomoc niematerialna polega na organizowaniu i świadczeniu bezpośredniej opieki i osobistej pomocy. W szczególności na pomocy osobom potrzebującym w czynnościach życia codziennego, wsparcie psychiczne a także wsparcie w postaci przekazania odzieży a także innych środków czystości. Kolejnym celem fundacji jest wspieranie parafii św. Zygmunta w Warszawie a także innych związków wyznaniowych.

Dane naszego OPP: