Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez: 1. Podejmowanie działań dla zapewnienia rozwoju psychofizycznego, wychowania, doskonalenia uzdolnień i poprawysprawzności fizycznej członków stowarzyszenia, oraz dzieci i młodzieży niebędącej członkami Klubu. 2. Udział we współzawodnictwie sportowym. 3. Organizowanie działalności zmierzającej do prowadzenia rekreacji ruchowej oraz tworzenie odpowiednich warunków materialno - technicznych dla jej rozwoju. 4. Popularyzacja wiedzy, kształtowanie etyki sportowej w podnoszeniu kwalifikacji sportowych swych członków. 5. Organizowanie imprez sportowych oraz branie udziału w imprezach sportowych organizowanych przez inne organizacje. 6. Organizuje i prowadzi sekcje różnych dyscyplin sportowych 7. Współdziałanie z władzami, instytucjami oraz organizacjami zainteresowanymi działalnością Klubu. 8. Rozwijanie i roztaczanie opieki nad młodymi talentami. 9. Współpracę z pokrewnymi stowarzyszeniami.

Dane naszego OPP: