Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Cele statutowe: I. 1 ) kultywowanie szeroko pojmowanej tradycji żydowskiej w Polsce, 2 ) powołanie i prowadzenie Centrum Kultury Żydowskiej na Kazimierzu w Krakowie, 3 ) inicjowanie prac naukowo-badawczych zgodnie z celami określonymi Fundacji 4 ) prowadzenie wykładów i seminariów 5 \) organizowanie wystaw, koncertów oraz projekcji filmowych 6 ) wspomaganie stażów naukowych i wymiany stypendystów, 7 ) inicjowanie wymiany turystycznej, zgodnie z celami określonymi 8 ) współpracę z osobami fizycznymi i instytucjami o celach zbieżnych z Fundacją, jako działalność nieodpłatną w rozumieniu przepisów ustawy o Działalności pożytku publicznego i o wolontariacie \(Dz. U. 2003 r., nr 96 , poz. 873 z późn. zm.) II. 1 \) organizowanie koncertów 2 \) organizowanie i prowadzenie seminariów jako działalność odpłatną w rozumieniu przepisów ustawy o Działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2003 r., nr 96 , poz. 873 z późn. zm.) III. Prowadzenie działalności gospodarczej służącej realizacji celów Fundacji.

Dane naszego OPP: