Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1 . Stowarzyszenie jest organizacją społeczną zrzeszającą osoby po urazie rdzenia kręgowego rodziny, opiekunów oraz osoby działające w ruchu rehabilitacji. 2 . Celem działania Stowarzyszenia jest: 1 . prowadzenie działalności w sferze zadań publicznych na rzecz osób z niepełnosprawnością po urazach rdzenia kręgowego znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej lub materialnej, 2 . umożliwienie osobom po urazach rdzenia kręgowego rehabilitacji prowadzącej do pełnego powrotu funkcji ruchowej oraz osiągnięcia jak największej aktywności społecznej, 3 . upowszechnienie metod rehabilitacji prowadzących do możliwie najpełniejszego powrotu do zdrowia, 4 . działalność umożliwiająca osobom po urazach podejmowanie pracy zawodowej, 5 . aktywizacja społeczna oraz integracja osób niepełnosprawnych poprzez turystykę, sport, rekreację, kulturę i edukację.

Dane naszego OPP: