Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Integrowanie środowiska lokalnego, krzewienie wiedzy o historii Łagiewnik, organizowanie rocznicowych obchodów 3 maja, i 11 listopada, Dnia Katyńskiego na cmentarzu komunalnym, działalność wydawnicza i wystawiennicza, upamiętnienie obywateli Łagiewnik, którzy polegli za wolną i niepodległą Polskę, wspieranie działalności Koła Młodych Miłośników Ziemi Łagiewnickiej i współpraca z Kręgiem Seniorów Harcerzy Łagiewnickich. Współpraca przy organizacji spotkań patriotycznych z lokalnymi placówkami oświatowymi - szkołami, przedszkolami oraz podgórską drużyna harcerską "WILKI". Integrowanie środowiska lokalnego, krzewienie wiedzy o historii Łagiewnik, organizowanie rocznicowych obchodów 3 maja, i 11 listopada, Dnia Katyńskiego na cmentarzu komunalnym, działalność wydawnicza i wystawiennicza, upamiętnienie obywateli Łagiewnik, którzy polegli za wolną i niepodległą Polskę, wspieranie działalności Koła Młodych Miłośników Ziemi Łagiewnickiej i współpraca z Kręgiem Seniorów Harcerzy Łagiewnickich.

Dane naszego OPP: