Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

W roku sprawozdawczym Zamojski Klub Rotariański rozpoczął szeroko zakrojoną akcję bezpłatnych badań mieszkańców Zamościa i turystów odwiedzających miasto. Działania te skierowane były w szczególności do osób starszych, stąd dokonywane były także w ramach miejskiej senioriady. Przeprowadzone zostały badania w kierunku osteoporozy - 29 uczestników, spirometrii - 17 uczestników, badanie krwi w kierunku oznaczenia poziomu lipidów i cukru- 18 uczestników. Działalność ta wchodzi w skład realizacji projektu pomocy dla społeczności lokalnej. Za działania te Klub otrzymał nagrodę Prezydenta Rotary International jako autor najlepszego w całym dystrykcie programu skierowanego dla społeczności lokalnej. Działania w tym zakresie mają charakter ciągły i będą realizowane okresowo w przyszłych latach.

Dane naszego OPP: