Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

NIESIENIE CZYNNEJ POMOCY ZWIERZĘTOM, KTÓRYCH ZYCIE JEST ZAGROŻONE POPRZEZ LECZENIE CHORYCH BEZPAŃSKICH I WOLNO ŻYJĄCYCH ZWIERZĄT. DOKARMIANIE PTACTWA I ZWIERZĄT CIERPIĄCYCH GŁÓD. OGRANICZENIE ROZRODCZOŚCI WOLNO ŻYJĄCYCH KOTÓW W AGLOMERACJI MIEJSKIEJ POPRZEZ STOSOWANIE ZABIEGÓW STERYLIZACJI. PRZECIWDZIAŁANIE W PRZYPADKU OKRUTNEGO LUB NIEWŁAŚCIWEGO TRAKTOWANIA ZWIERZĄT POPRZEZ CZYNNĄ INTERWENCJĘ. DZIAŁANIE W ZAKRESIE EKOLOGII, W SZCZEGÓLNOŚCI OCHRONA ZWIERZĄT KTÓRYM GROZI WYGINIĘCIE. UPOWSZECHNIANIE WIEDZY O TEMATYCE EKOLOGICZNEJ I OCHRONY ZWIERZĄT WŚRÓD OGÓŁU SPOŁECZEŃSTWA POPRZEZ ORGANIZOWANIE PRELEKCJI, KONKURSÓW I WYSTAW ORAZ ARTYKUŁÓW I AUDYCJI W MEDIACH. INICJOWANIE I CZYNNY UDZIAŁ W AKCJACH ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ZIEMI. WSPIERANIE INNYCH ORGANIZACJI, REALIZUJĄCYCH PODOBNE CELE JAK STOWARZYSZENIE.

Dane naszego OPP: