Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1 ) planowanie i organizowanie życia sportowego w oparciu o możliwości obiektowe i sprzętowe oraz o pomoc organizacyjną sympatyków klubu, a także tworzenie programów stypendialnych dla zawodników i członków Klubu 2 ) angażowanie do różnorodnych form aktywności ruchowej, gier i zabaw dostosowanych do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań sportowych, 3 \) uczestniczenie w imprezach sportowych organizowanych na obszarze działania samorządu terytorialnego i poza nim, 4 ) organizowanie zajęć sportowych w celu wszechstronnego rozwoju młodzieży i sprawności fizycznej, 5 ) organizowanie działalności sportowej ze szczególnym uwzględnieniem funkcji zdrowotnych, 6 ) kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań sportowych Klubu, 7 \) zapewnienie odpowiednich warunków do uprawiania sportu w postaci funduszów, kadry, trenerów i instruktorów, urządzeń sportowych i sprzętu, materiałów szkoleniowych. 8 ) propagowanie idei integracji europejskiej oraz współpracy z podobnymi organizacjami na terenie Unii Europejskiej 9 \) popularyzacja zasad sportowej rywalizacji i fair play, 10 ) propagowanie zdrowego trybu życia,

Dane naszego OPP: