Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Celem Stowarzyszenia jest działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, głównie przez tworzenie jak najkorzystniejszych warunków do pełnego usamodzielnienia się osób niesprawnych umysłowo, dojrzałości i przydatności społecznej oraz stwarzanie warunków do godnego życia w integracji ze środowiskiem. Cele Stowarzyszenia znajdują się w sferze zadań publicznych opisanych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie /Dz.U. Nr 96 , poz. 873 -. Szczegółowe wskazanie celów znajduje się w rozdziale III. Działalność pożytku publicznego. Od 1996 r. Stowarzyszenie prowadzi Warsztat Terapii Zajęciowej w Zgłobniu dla 35 osób niepełnosprawnych.

Dane naszego OPP: