Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Organizacja wakacyjnego wyjazdu dla osób niepełnosprawnych i ich opiekunów miała na celu umocnienie więzi niepełnosprawnych z pełnosprawnymi, umożliwienia kontaktu ze środowiskiem, turystyką, pokazanie walorów innego regionu. Postawiono na aktywny wypoczynek letni, rehabilitację ruchową i profilaktykę zdrowia. Wyjazdy na pielgrzymki, spotkania integracyjne, udział w różnych zawodach, spartakiadach ma na celu uświadomienie osobom niepełnosprawnym pełnych praw do życia w społeczeństwie, ma zapobiec wykluczeniu społecznemu. Ponadto przekazano środki na zakup sprzętu rehabilitacyjnego, opłacenie rehabilitacji, usługi lekarskie, zakup leków, opłacenie dojazdów do lekarza, płacenie turnusów rehabilitacyjnych oraz dostosowanie mieszkania do potrzeb osoby niepełnosprawnej ruchowo

Dane naszego OPP: