Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1 . rozwijanie wiedzy oraz podnoszenie poziomu naukowego i kwalifikacji zawodowych pracowników medycyny, techników i innych członków Towarzystwa, 2 . kształtowanie postaw społecznych i etycznych, 3 . rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających jak najszerszemu propagowaniu wiedzy oraz osiągnięć dotyczących medycyny i techniki hiperbarycznej w Polsce i poza granicami kraju; 4 . dostarczanie bieżących naukowych informacji mających na celu promocję zdrowia, ochronę zdrowia i życia nurków sportowych, zawodowych i wojskowych; 5 . rozwój badań nad terapią tlenem hiperbarycznym oraz unowocześnianie sposobów medycznych i technicznych leczenia hiperbarią,. 6 . dostarczanie wskazówek i wytycznych do pracy i prowadzenia badań przez lekarzy i naukowców w dziedzinie medycyny i techniki hiperbarycznej; 7 . szerokie upowszechnianie wiedzy oraz osiągnięć naukowych w dziedzinie medycyny i techniki hiperbarycznej; 8 . wytwarzanie atmosfery koleżeńskiej współpracy, zaufania i wzajemnego szacunku między członkami Towarzystwa; 9 . przyczynianie się do promocji polskich osiągnięć poza granicami kraju; 10 . wspieranie organizacyjne i rzeczowe osób fizycznych i jednostek organizacyjnych, które podejmują wyżej wymienione działania. 11 . Upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i rekreacji w wodzie.

Dane naszego OPP: