Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1 . Prowadzenie nieodpłatnej działalności pożytku publicznego w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie , na rzecz osób uzależnionych os środków psychoaktywnych oraz osób z ich otoczenia. 2 . Profilaktyka - wychowawcze kształtowanie w sensie społecznym i indywidualnym pozytywnych postaw moralnych bez względu na orientację polityczną i religijną. 3 .świadczenie nieodpłatnych usług aktywnej integracji o charakterze społecznym których celem jest nabycie , przywrócenie lub wzmocnienie kompetencji społecznych , samodzielności i aktywności społecznej dla osób lub rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. 4 . pomoc i wsparcie osób dorosłych i dzieci doświadczających przemocy domowej.

Dane naszego OPP:

  • KRS: 0000065590
  • e-mail: stz@poczta.onet.pl
  • Telefon: 327205242
  • Adres: UL. NAŁKOWSKIEJ 19, 43-100 TYCHY