Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Środki finansowe, które Fundacja uzyskała z wpłat z tytułu 10439 podatku i z tytułu przekazanych przez dwie osoby prawne darowizn zostały przekazane osobom dializowanym i osobie po przeszczepie nerki w postaci pieniężnych zapomóg z przeznaczeniem na częściowe pokrycie kosztów leczenia \(zakup leków, środków opatrunkowych\) i rehabilitacji. Zakupiono też i bezpłatnie przekazano 3 mierniki ciśnienia tętniczego stacji dializ przy Wojewódzkim Szpitalu Medycznym w Opolu. Fundacja nabyła mierniki za kwotę 4.933,20 złotych.

Dane naszego OPP:

  • KRS: 0000065180
  • e-mail: stg@pro.onet.pl
  • Telefon: 774542291
  • Adres: UL. KOŚNEGO 53, 45-372 OPOLE