Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Działalność jest wyłączną działalnością statutowa OSP i może być prowadzona jako działalność nieodpłatna lub jako działalność nieodpłatna. Walne żebranie Członków OSP określa przedmiot działalności nieodpłatnej i odpłatnej. Przedmiotem działalności nieodpłatnej, o której mowa wyżej jest w szczególności: udział w akcjach ratowniczych. Przedmiotem działalności nieodpłatnej o której mowa wyżej jest organizowanie wystaw i imprez kulturalnych, rozrywkowych i sportowych. Przedmiot statutowej działalności odpłatnej nie może pokrywać się z przedmiotem działalności gospodarczej OSP, jeżeli Walne Zebranie Członków OSP podejmie uchwałę o jej prowadzeniu we wskazanym przez siebie zakresie.

Dane naszego OPP: