Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1. Wzajemne wsparcie, 2. Podnoszenie kondycji fizycznej i psychicznej członków, 3. Promocja zdrowia, 4. Profilaktyka chorób nowotworowych, 5. Współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami i fundacjami działającymi na rzecz chorych i niepełnosprawnych, 6. Pomoc rodzinom z problemem onkologicznym, 7. Podejmowanie działań na rzecz zdobywania środków finansowych na realizację zadań, 8. Promocja aktywnego udziału członków w życiu kulturalnym regionu, 9. Wspieranie i promowanie własnej twórczości artystycznej i rękodzielniczej członkiń, 10. Organizowanie imprez kulturalnych, rozrywkowych, sportowych oraz turystycznych, 11. Podejmowanie działań dla zapewnienia osobom po leczeniu raka piersi możliwości korzystania z profesjonalnej rehabilitacji, 12. Organizacja i promocja wolontariatu, 13. Działania na rzecz aktywizacji społecznej i zawodowej kobiet, 14. Prowadzenie działalności edukacyjnej, szkoleniowej i wydawniczej.

Dane naszego OPP: