Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Organizowanie działalności kursowo-szkoleniowej, warsztatów artystycznych, zajęć klubowych, kursów tańca, zająć umuzykalniających itp.; Współdziałanie z właściwymi instytucjami państwowymi i samorządowymi, organizacjami politycznymi i społecznymi, związkami zawodowymi i środowiskami twórczymi, placówkami wychowawczo- oświatowymi w zakresie upowszechniania autentycznego folkloru wiejskiego;Organizowanie imprez artystycznych- przeglądów, pokazów, festynów, przedstawień, występów, wystaw, koncertów itp.;Współpraca z pokrewnymi instytucjami w kraju i zagranicą.

Dane naszego OPP:

  • KRS: 0000062641
  • e-mail: zpit.rochy@gmail.com
  • Telefon: 606128088
  • Adres: UL. 3 MAJA/36, 39-120 SĘDZISZÓW MAŁOPOLSKI