Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Według statutu Dolnośląskiego Koła Przyjaciół Dzieci z Fenyloketonurią celem Stowarzyszenia jest: - rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających prawidłowemu funkcjonowaniu chorych na fenyloketonurię, - kompleksowe działanie na rzecz chorych na fenyloketonurię, - zapewnienie odpowiednich specjalistycznych środków dietetycznych, - zapewnienie zainteresowanym dostępu do wszelkich informacji mających znaczenie dla chorych na fenyloketonurię. Stowarzyszenie ma na celu propagowanie i edukację rodziców i osób z PKU w zakresie stosowania diety niskofenyloalaninowej, poprzez warsztaty kulinarno-dietetyczne, pogadanki, wykłady specjalistów chorób metabolicznych.

Dane naszego OPP: