Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

CELEM STOWARZYSZENIA JEST: 1 . REPREZENTOWANIE INTERESANTÓW OSÓB STARSZYCH, CHORYCH, NIEPEŁNOSPRAWNYCH BEZ OGRANICZEŃ WIEKOWYCH I ICH RODZIN; 2 . OCHRONA PRAW OSÓ0011 STARSZYCH, CHORYCH, NIEPEŁNOSPRAWNYCH BEZ OGRANICZEŃ WIEKOWYCH I ICH RODZIN; 3 . PODEJMOWANIE INICJATYW W ZAKRESIE UŁATWIANIA FUNKCJONOWANIA OSÓ0011 STARSZYCH, CHORYCH, NIEPEŁNOSPRAWNYCH BEZ OGRANICZEŃ WIEKOWYCH, NIEZARADNYCH ŻYCIOWO W SPOŁECZEŃSTWIE I ICH RODZIN; 4 . DZIAŁALNOŚĆ OŚWIATOWA I KULTURALNA (W TYM RÓWNIEŻ POLEGAJĄCA NA KSZTAŁCENIU) WŚRÓD OSÓ0011 W KAŻDYM WIEKU, SZCZEGÓLNIE WŚRÓD OSÓ0011 STARSZYCH, CHORYCH, NIEPEŁNOSPRAWNYCH I ICH RODZIN; 5 . DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU OBEJMUJĄCA OSOBY W KAŻDYM WIEKU, W TYM W SZCZEGÓLNOŚCI OSOBY STARSZE, CHORE, NIEPEŁNOSPRAWNYCH I ICH RODZINY; 6 . WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA W ZAKRESIE OPIEKI NAD OSOBAMI STARSZYMI, CHORYMI, NIEPEŁNOSPRAWNYMI BEZ OGRANICZEŃ WIEKOWYCH I ICH RODZINAMI; 7 . DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ INTEGRACJI SPOŁECZNEJ I EUROPEJSKIEJ STARSZYCH, CHORYCH, NIEPEŁNOSPRAWNYCH BEZ OGRANICZEŃ WIEKOWYCH I ICH RODZIN; 8 . REALIZACJA REHABILITACJI MEDYCZNEJ, ZDROWOTNEJ, SPOŁECZNEJ I ZAWODOWEJ OSÓ0011 STARSZYCH, CHORYCH, NIEPEŁNOSPRAWNYCH BEZ OGRANICZEŃ WIEKOWYCH; 9 . UDZIELANIE POMOCY OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM POSZKODOWANYM W WYPADKACH KOMUNIKACYJNYCH W TYM W SZCZEGÓLNOŚCI OSOBĄ STARSZYM, CHORYM, NIEPEŁNOSPRAWNYM I ICH RODZINOM; 10 . DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ PROFILAKTYKI I ROZWIĄZANIA PROBLEMÓW PSYCHICZNYCH I NEUROLOGICZNYCH OSÓB STARSZYCH, CHORYCH, NIEPEŁNOSPRAWNYCH I ICH RODZIN; 11 . DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEŻY W TYM W SZCZEGÓLNOŚCI NIEPEŁNOSPRAWNYCH I ICH RODZIN; 12 . DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ WOLONTARIATU; 13 . DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OCHRONY ZDROWIA, POLEGAJĄCA NA RATOWANIU ŻYCIA CHORYCH OSÓ0011 I POPRAWY JAKOŚCI ŻYCIA OSÓ0011 NIEPEŁNOSPRAWNYCH , A TAKŻE DZIAŁANIE NA RZECZ POPRAWY STANU ICH ZDROWIA, JAK RÓWNIEŻ NA DZIAŁANIU NA RZECZ PROMOCJI ZDROWIA I PROFILAKTYKI ZDROWOTNEJ

Dane naszego OPP: