Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1 . Zapobieganie marnotrawstwu żywności, 2 . Udzielanie pomocy żywnościowej i rzeczowej rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, 3 . Łagodzenie skutków ubóstwa i zmniejszanie obszarów niedożywienia, 4 . Wyzwalanie postaw poszanowania żywności, 5 . Wyzwalanie postaw solidarności międzyludzkiej, 6 . Podejmowanie działań na rzecz osób niepełnosprawnych, 7 . Promowanie i organizacja wolontariatu, 8 . Inicjowanie i koordynacja działań instytucji, organizacji i placówek charytatywnych zajmujących się rozdziałem darów wśród osób potrzebujących, 9 . Inne działania w zakresie pomocy społecznej

Dane naszego OPP: