Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Cele statutowe Fundacji: - Ochrona zabytków kultury technicznej w szczególności kolejnictwa wąskotorowego. - Ochrona środowiska naturalnego człowieka i jego zrównoważony rozwój. • Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój kultury we wszystkich jej przejawach w zgodzie z najwyższymi wartościami etycznymi ludzkości. • Rozwój turystyki z poszanowaniem polskiego krajobrazu i zachowania jego walorów dla przyszłych pokoleń.

Dane naszego OPP: