Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1 . Charytatywna pomoc społeczna dzieciom, młodzieży i rodzinom będącym w trudnej sytuacji życiowej, 2 . Wychowanie, opieka i edukacja dzieci i młodzieży, 3 . Animacja ośrodków salezjańskich do skutecznej pracy wychowawczej w danym środowisku, 4 . Nawiązywanie kontaktów ki współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz działania na rzecz integracji europejskiej, 5 . Upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i wypoczynku, 6 . Ukazywanie osobowej relacji do Boga i promowanie wartości chrześcijańskich, 7 . Promocja i organizacja wolontariatu, 8 . Tworzenie warunków włączania dzieci i młodzieży niepełnosprawnej do normalnego życia, korzystania przez nich z ogólnodostępnej infrastruktury społecznej i form życia społecznego, 9 . Dążenie do aktywizacji młodych osób niepełnosprawnych w życiu społecznym oraz zawodowym.

Dane naszego OPP: