Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Pomoc rzeczowa i finansowa w odbudowie Kościołów katolickich w Dolinie i Bolechowie na Ukrainie, organizacja kolonii letniej dla dzieci i młodzieży pochodzenia polskiego z Bolechowa i Doliny na Ukrainie, organizacja wycieczek na Kresy Wschodnie, podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowych wśród Polaków zamieszkałych na terenach Kresów, coroczna organizacja w Polsce spotkania opłatkowego dla cłlonków Stowarzyszenia i Rodaków z Ukrainy.

Dane naszego OPP: