Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Celem Fundacji jest wspieranie, rozwój i prowadzenie działalności w zakresie pomocy społecznej, a w szczególności działalności wychowawczo- opiekuńczej, edukacyjnej, kulturalnej i sportowej na rzecz ogółu społeczeństwa, a zwłaszcza na rzecz dzieci i młodzieży znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej wymagającej szczególnej opieki.

Dane naszego OPP: