Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Prowadzimy poradnictwo prawne, psychologiczne, psychoterapeutyczne oraz wsparcie przez osoby pierwszego kontaktu i wolontariuszy dla osób dyskryminowanych oraz defaworyzowanych w całym województwie lubuskim oraz dla osób spoza województwa dzięki prowadzonej infolinii oraz poradnictwu w Internecie. Publikujemy poradniki kierowane do pokrzywdzonych dyskryminacja i przemocą w kilku seriach: prawnej oraz prawno-psychologicznej. Czynnie uczestniczymy w protestach przeciw łamaniu czy ograniczaniu praw kobiet \(Czarny Protest, Ogólnopolski Strajk Kobiet, Międzynarodowy Strajk Kobiet\), wspieramy zmiany legislacyjne w zakresie praw człowieka (Ratujmy Kobiety, Wielka Koalicja za Równością i Wyborem).

Dane naszego OPP: